Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 357/86 - Wyrok NSA z 1986-06-16

finansowania przedsiębiorstwa z nie udokumentowanych źródeł. Do końca 1984 r. przedsiębiorstwo miało straty sięgające 800.000 zł, które były w znacznej części pokrywane z zaliczek...
ukrycie faktu finansowania przedsiębiorstwa z nie udokumentowanych źródeł. Stwierdzono przy tym, że straty finansowe przedsiębiorstwa za 1984 r. pokrywane były z zaliczek...