Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 2180/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-09

zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób, fizycznych za 2002r., I. uchyla zaskarżone decyzje , II. określa...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Wr 836/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia 30 września 2011 r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z tzw. nieujawnionych źródeł. Dalej wskazał na specyfikę postępowania w tym przedmiocie. Podkreślił, że w jego ramach to na podatniku spoczywa ciężar wykazania źródła, z jakiego...

I SA/Wr 837/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...
podatkowego I instancji., Na wstępie organ odwoławczy dokonał wykładni przepisów art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f., dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł...

I SA/Lu 115/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
/ zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w kwocie 302.993 zł., Dyrektor Izby...

I SA/Lu 116/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w kwocie 302.993 zł., Dyrektor Izby Skarbowej...

I SA/Łd 892/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 - oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Gl 814/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-22

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia opisano dotychczasowy przebieg...
. W decyzji tej stwierdzono w 2005 r. nadwyżkę wydatków nad przychodami w wysokości [...]zł z tytułu nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wydatków...

I SA/Lu 523/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. - oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. przychody małżonków...

I SA/Lu 524/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. -oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. dochody podatnika z żoną...

I SA/Łd 983/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-16

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. I SA/Łd 983/12, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
fizycznych za 2005 rok w kwocie 98.702 zł, od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 131.602 zł., Podstawą decyzji były następujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100