Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1438/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

Ustalenie stanu faktycznego - będącego podstawą dla ewentualnego określenia podatku dochodowego z nie ujawnionych źródeł dochodu powinno nastąpić bez naruszania...
. wymierzył małżonkom B. podatek od dochodów, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, za lata 1991-92 łącznie. Na skutek odwołania podatników organ...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

zaliczek., Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Urzędu Skarbowego w K. w dniu 31 maja 1993 r. ujawniła, że poza emeryturą Danuta R. uzyskała w 1992 r. przychód w kwocie...
podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21., Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami...

SA/Wr 852/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-26

ich utrzymania, jeżeli źródłem zakłóceń w odbiorze sygnałów radiowych i telewizyjnych ma być lub jest zmiana sposobu użytkowania bądź warunki utrzymywania obiektu...
budowlanego., W wypadku, gdy zakłócenia w odbiorze sygnałów telewizyjnych i radiowych ujawniły się po wybudowaniu budynku i kwestie te nie były rozważane przed wydaniem decyzji...