Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 770/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-21

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę I SA/Bd 770/10, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. uchylił, w całości decyzję Naczelnika...
art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalił M.I. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, z nieujawnionych źródeł...

I SA/Lu 387/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

. znak: [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 567.954 zł., Z akt sprawy...

I SA/Bk 506/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-29

dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych., 2. Jeżeli podatnik zgromadził mienie w latach poprzednich, to nawet jeśli pochodziło ono ze źródeł...
nieujawnionych, może zostać opodatkowane podatkiem od dochodów ze źródeł nieujawnionych, ale za lata, w których mienie to zostało zgromadzone, a nie w kolejnych latach...

I SA/Lu 865/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-19

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
[...], nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Gl 144/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-20

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przedstawił ustalony w sprawie stan...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 rok w kwocie [...] zł., Od tak wydanej decyzji podatniczka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi...

I SA/Lu 105/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-22

w ujawnionych źródłach przychodu za 2001 rok w kwocie 79.832 zł, doręczoną w grudniu 2007 r., Dyrektor Izby Skarbowej uzasadniał, że podatnik poniósł w 2001 roku wydatki w kwocie...
w ujawnionych źródłach przychodów ustala się, przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki...

I SA/Wr 617/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

[...] r. nr [...] , ustalająca skarżącemu zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
wynosił 60.937,30 zł., Wobec powyższego organ doszedł do przekonania, że wydatki poniesione przez skarżącego w 2001 r. zostały sfinansowane z ujawnionych źródeł...

I SA/Wr 1159/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-21

w ujawnionych źródłach za 2004 r. w kwocie 185.959,00 zł., Z akt sprawy wynika, iż postanowieniem z dnia [...]r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie...
kontrolne wobec podatniczki w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. W jego wyniku organ ustalił, że J. i E. H. ponieśli w 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100