Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 171/85 - Wyrok NSA z 1985-06-28

dla ustalenia dochodu od przychodów z nieujawnionych źródeł, a uwzględniających przychody i wydatki z okresu wcześniejszego niż ten, z którego dochód może być przedmiotem...
w ujawnionych źródłach bierze się pod uwagę sumę przychodów i wydatków w roku podatkowym oraz posiadane przedtem zasoby majątkowe, wskazuje więc na obowiązek uwzględniania...

SA/Gd 712/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-09-11

uchylania się od podjęcia pracy z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych i 2/ utrzymywanie się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż utrzymuje się on ze źródeł sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 26 października...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

w Warszawie, podkreślając, że podobne nieprawidłowości były również ujawnione w tej piekarni podczas kontroli PIH przeprowadzonej w 1982 r. W nawiązaniu do powyższej informacji...
dla aprowizacji skutki takiej decyzji, lepszą jakość pochodzącego z piekarni skarżącego w stosunku do pieczywa z innych źródeł i możliwość poprawy funkcjonowania tej piekarni...