Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III ARN 4/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

ustalenia zobowiązania podatkowego, w stosunku do darowizn dokonanych także wcześniej niż pięć lat wstecz od daty powołania się na nabycie w tej drodze, jako źródło...
, lecz nie tych, których ujawnienie przez powołanie się na darowiznę nastąpiło po upływie okresu przedawnienia ustalenia zobowiązania podatkowego od pierwszego powstania...

II SA 104/90 - Wyrok NSA z 1990-03-15

rozstrzygnięcie, przyznające prawo do nieruchomości Wojciechowi J., co zostało ujawnione w księdze wieczystej nr 12146, prowadzonej przez Państwowe Biuro Notarialne w Ż...
. Długoletnie użytkowanie tej nieruchomości nie daje skarżącemu prawa jej pierwokupu na podstawie art. 695 par. 2 Kc. Stwierdzono, że odwołujący się ma inne źródło...