Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gd 725/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-02-21

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala...
R.S. postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2017 rok...

I SA/Go 244/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-11

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Rz 419/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2024-01-16

z dnia 13 czerwca 2023 r., nr 1801-IOD.4102.24.2022 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 13 czerwca 2023 roku nr 1801-IOD.4102.24.2022 Dyrektor Izby Administracji...

I SA/Po 832/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-06

ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych., Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji wyjaśnił, że w toku wskazanego powyżej postępowania skarżący wniósł...

I SA/Gd 866/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-10

od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 rok oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lipca...
ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących...

I SA/Gl 229/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-24

dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
. nr [...] w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub podchodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., Powyższe...

I SA/Lu 697/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-02-14

Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim z 10 sierpnia 2022 r. i ustalił A. G. (skarżąca, strona) przychód pochodzący ze źródeł nieujawnionych za 2019 r. w kwocie 35.546 zł...
oraz zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2019 r. w kwocie 26.660 zł., W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z 10 sierpnia...

I SA/Gl 797/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-15

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., 2. Dotychczasowy przebieg postępowania., 2.1. Decyzją z 29 czerwca 2020 r., znak: [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w B...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., 2.2. W odwołaniu od decyzji pełnomocnik Skarżącej wniósł o jej uchylenie w całości...

I SA/Lu 696/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-02-14

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2018 r., W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z 8 sierpnia 2022 r. organ pierwszej instancji umorzył postępowanie...
podatkowe prowadzone wobec A. G. oraz jej męża A. G. w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Kr 979/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-01-11

oraz zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym, z opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2018 r. postanawia: - odrzucić skargę - Skarżący M.S. (dalej: Skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   49