Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 272/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-02-05

opodatkowania nie zostały zgłoszone, stanowią dochód ze źródeł nieujawnionych., Prowadzenie postępowania dowodowego, które miałoby potwierdzić wyjaśnienie skarżącego...
sierpnia 1995 r. Urząd Skarbowy w G. wezwał Roberta B. do ujawnienia źródeł dochodu w związku z kupnem w 1995 r. za kwotę 320.000.000 st. zł samochodu marki Audi 100...

I SA/Ka 29/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-25

postępowania, którego przedmiotem było ustalenie wysokości podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach., Wypada uznać, że stanowisko Izby...
, w przypadku umorzenia postępowania, którego przedmiotem było ustalenie wysokości podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach...

SA/Sz 1980/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-24

dochodowym od osób fizycznych za 1993 r. w kwocie 18.416,30 zł od dochodu w kwocie 24.554,53 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych...
/45.557,34 zł/ a dochodami z jawnych źródeł /21.002,81 zł/ w kwocie 24.554,53 zł uznana została za przychód nie mający pokrycia w ujawnionych źródłach, o którym mowa w art. 20...

II SA/Ka 466/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-16

dowodu rodzi powinność ujawnienia ich źródeł., W każdym razie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od powyższego uchybienia, brak jest wszechstronnych rozważań...
- notyfikowana stronie w sposób należyty. Tymczasem organ zaniedbał wskazania źródeł tych informacji. Poza tym istnieje możliwość dowodzenia tez przeciwnych w stosunku...

FPK 6/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-12-20

części nieruchomości pozostają w samoistnym posiadaniu dwóch osób prawnych, z których jedna jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast...
jest ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości, natomiast druga rości pretensje do prawa własności'., Uzasadniając swoje stanowisko skład orzekający...

I SA/Lu 384/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

ze zm./ nie łączy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów wydatków na paliwo do samochodu z faktem ujawnienia danego pojazdu w ewidencji środków trwałych. Jak wynika z akt...
/sierpień/ lub wykazanie w deklaracji innej kwoty, niż wynikająca z rejestru zakupów /luty/., Ujawnione nieprawidłowości, stanowiące, za wyjątkiem wskazania w deklaracji...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

się też stratę będącą różnicą pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a przychodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą...
/, wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów oraz zeznania o wynikach finansowych osiągniętych przez podatnika za 1994 r. - ujawniono, że Spółka, pozostając w związku...

FSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

określona w art. 145 par. 1 Kpa. Stanowiło ją ujawnienie nowych okoliczności faktycznych, które istniały w dniu wydania decyzji z dnia 2 stycznia 1995 r...
par. 1 pkt 5 Kpa. Źródłem tych wątpliwości były głównie rozbieżności występujące w tym zakresie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym na tle podobnych okoliczności...

I SA/Wr 1006/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-01-13

o ujawnieniu nowych okoliczności nie znanych organowi w dniu wydawania decyzji /art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa/. Każdy bowiem ze skarżących przedstawił do odprawy celnej towary...
tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki:, - ujawnienie okoliczności faktyczne lub dowody muszą być istotne dla sprawy, a więc mogące mieć wpływ...

I SA/Lu 1307/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-01-06

, racjonalnie rzecz oceniając, wpływają /co najmniej - w danych okolicznościach powinny wpływać/ na uzyskanie przychodu z danego źródła. Zaskarżoną decyzją z dnia 29...
od lipca do grudnia 1995 roku oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za te okresy, gdyż w toku kontroli ujawniono, że w miesiącach lipiec - październik 1995 r...
1   Następne >   3