Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 539/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

przychodu (nawet gdy niespornym jest, że przychód pochodzi z nieujawnionego źródła), ustawodawca postanowił bowiem w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., że wysokość przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków. Istotne...

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 rok w kwocie 13.491,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: Naczelnik Urzędu...
zakończone decyzją z dnia [...] Nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Gl 973/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-24

Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] Nr [...] ustalającej wysokość dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie...
. Na tej podstawie organ pierwszej instancji w wydanej decyzji wyliczył dochód podatniczki pochodzący z nieujawnionych źródeł przychodów i nie znajdujący pokrycie w ujawnionych...

I SA/Bk 616/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie [...] zł., Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o poniesionych...

I SA/Kr 706/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-05

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych przez nią źródłach za 2000 rok w kwocie 391.920 zł. W swoim uzasadnieniu organ kontroli skarbowej...
wydatków nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach w 2000 roku wyniosła wspólnie dla małżonków 1.045.119,37 zł, z czego zgodnie z zasadą równych udziałów w majątku...

II FSK 342/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem organ...

I SA/Rz 548/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-16

z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w wysokości 81.011,00 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W toku...

I SA/Gd 1023/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-19

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. Urząd Skarbowy na podstawie posiadanych informacji o transakcjach (wydatkach) ustalił, że B.R. wspólnie...
do B.R. postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu., Na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania podatkowego Urząd...

I SA/Gd 1022/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-19

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. Urząd Skarbowy na podstawie posiadanych informacji o transakcjach (wydatkach) ustalił, że L.R. wspólnie z małżonką...
w stosunku do L.R. postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu., Na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania podatkowego...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100