Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 549/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-16

w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno...
podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona decyzja...

I SA/Po 550/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-16

w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno...
podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona decyzja...

I SA/Kr 171/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-15

. nr 1201-IOP1-2.4102.1.2022.12 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych za 2016 r. skargę oddala. Decyzją z 12 grudnia 2022 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję Naczelnika II Urzędu...

I SA/Łd 600/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-26

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 25 maja 2022 r...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok w kwocie 422.666,00 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Gd 567/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-03-15

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 12...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. w wysokości...

I SA/Gd 1248/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-02-14

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Zaskarżoną...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2015r., w kwocie 163.875,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił...

I SA/Go 384/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-03-23

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę w całości. Pismem z dnia [...] października 2022 r. Z.W. (skarżąca, podatnik) wniosła skargę na decyzję Dyrektora...
pokrycia w ujawnionych źródłach za 2016 rok., Z uzasadnienia decyzji organu II instancji wynikał następujący stan sprawy., Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu...

III SA/Wa 1530/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-10-31

fizycznych za 2018 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Na podstawie upoważnienia z 1...
w tym przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2018. Kontrolę zakończono wynikiem kontroli z 13 kwietnia 2021 r...

I SA/Łd 274/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-05-11

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 12 czerwca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi...
od osób fizycznych za 2007r. w kwocie 301.641,00 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 402.188,00 zł - i ustalił...

I SA/Op 298/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-12-15

dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2018 r. w kwocie 57.277,00 zł., Zaskarżone...
podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2018r. w kwocie 57.277,00 zł., W dniu 19.04.2023...
1   Następne >   +2   +5   +10   100