Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 236/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r...
ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

III SA/Wa 2294/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2010 r...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w kwocie 54.102 zł, decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r...

I SA/Bk 390/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-15

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora...
fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. Organ na podstawie analizy generowania i pozyskiwania środków...

I SA/Kr 1222/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-22

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r., - skargę oddala - Decyzją z dnia 15...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008r. w kwocie 193.928,00 zł., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że M.W. wraz z żoną...

I SA/Ol 396/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł...
dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1994 rok w kwocie 69.628,24 zł., Z akt sprawy i uzasadnienia decyzji odwoławczej wynika, co następuje:, Decyzją...

III SA/Wa 2297/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok w kwocie 115.852,47 zł, decyzją z dnia [...] września 2010 r...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok w kwocie 115.239 zł., W uzasadnieniu powyższej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w W. wskazał...

II FSK 2668/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla...
w W. z dnia 30 września 2011 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...

II FSK 2669/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla...
we Wrocławiu z dnia 30 września 2011 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Sz 160/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-15

w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] r.nr [...], 2. stwierdza...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r. W oparciu o zgromadzony w sprawie...

I SA/Wr 1597/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. W wyniku przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. działań weryfikacyjnych w obszarze...
nieujawnionych źródeł przychodów, organ podatkowy ustalił, że w 2009 r. wydatki A. W. (dalej : strona, podatniczka, skarżąca) przewyższały znacznie jej możliwości finansowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100