Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 566/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z dnia [...], ustalającą podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Lu 564/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-11

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z dnia [...], ustalającą podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Wr 1118/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-13

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd uwzględnił następujący stan faktyczny...
od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 68.565,00 zł. Organ drugiej...

II FSK 1382/07 - Wyrok NSA z 2009-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w sp. z o.o. z ujawnionych źródeł przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. D. na rzecz...
potwierdzającego, że środki na nabycie 2.077 udziałów w Spółce z o.o. F. z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000 zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył...

I SA/Lu 307/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-04

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 rok w kwocie 626.555 zł - uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i ustalił zobowiązanie podatkowe...

I SA/Po 664/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-18

[...] r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w okresie od [...] prowadzona była kontrola podatkowa w zakresie dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 u małżonków J. T. i A. T...

I SA/Po 681/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-18

[...] r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
okresie od [...] prowadzona była kontrola podatkowa w zakresie dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2000 u małżonków J. T. i A. T...

III SA/Wa 2629/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. oddala skargę 1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. (dalej 'Dyrektor UKS') decyzją z dnia...
fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w kwocie 266.665,50 zł., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ stwierdził...

I SA/Lu 723/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. - uchyla zaskarżoną decyzję. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania S.B. / podatnika...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2001 r. w kwocie 22...

I SA/Sz 705/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100