Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na postanowienie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych o zawieszeniu postępowania i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa...
o szkody górnicze są komisje okręgowe. Komisja Odwoławcza działała jako organ odwoławczy, a więc jej postanowienie o zawieszeniu postępowania jest ostateczne w toku...

SA/Po 292/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-26

do zawieszenia postępowania sądowego, czego skarżąca domagała się we wniosku z dnia 3 grudnia 1988 r. ...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

1987 r., mocą którego uchylone zostało postanowienie Naczelnika Miasta i Gminy B. o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego do czasu...
. o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego budynku małżonków S. do czasu ustanowienia strefy ochrony sanitarnej wokół Zakładów Piwowarskich...

IV SA 1191/88 - Wyrok NSA z 1989-02-21

takie postanowienia nie zostały wydane, była podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego stosowanie do art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i zakreślenia skarżącej terminu...
kosztów postępowania na rzecz skarżącej. Decyzją z dnia 9 maja 1988 r. Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego w Warszawie odmówił...