Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

z rozstrzyganiem zagadnienia wstępnego przez inny organ, od czego zależy rozstrzygnięcie sprawy i nie może stanowić okoliczności uzasadniającej zawieszenie postępowania...
do wniesienia odwołania z powołaniem się na art. 58 par. 1 i art. 59 Kpa, po czym w tym samym dniu wydano postanowienie z art. 97 par. 1 pkt 4 o zawieszeniu postępowania w sprawie...

SA/Kr 58/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-03-23

o wznowienie wcześniejszego postępowania, organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie w sprawie wywłaszczeniowej do czasu rozpatrzenia wniosku o wznowienie...
wcześniejszego postępowania, organ administracji państwowej obowiązany jest zawiesić postępowanie w sprawie wywłaszczeniowej do czasu rozpatrzenia wniosku o wznowienie...

II SA 1198-1202/83 - Wyrok NSA z 1983-10-19

, przywrócił Krzysztofowi Ł., Mariannie B., Mariuszowi K., Grzegorzowi J. i Jackowi B. prawa studenckie, nawiązując do zapowiedzi zawieszenia stanu wojennego, umożliwiającego...
dyscyplinarną jest więc orzeczenie odpowiednio nazwane w wykazie takich kar, wydane przez organ dyscyplinarny w specyficznym postępowaniu z generalnym wyłączeniem przepisów...

I SA 1294/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

przez zawieszenie jej wykonania do czasu podjęcia na tym terenie prac porządkowych, powtarzając argumentację z odwołania. , W odpowiedzi na skargę, udzielonej z naruszeniem art. 200...

SA/Wr 559/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-02-08

nie utrzymuje swojej rodziny, w związku z czym został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania tej kary, nie ma jeszcze 55 lat...
charakter decyzji w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. We wszystkich przypadkach, w których pracodawca przewidział formę decyzji dla załatwienia...