Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 29/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
wierzyciela postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę wniósł o dalsze zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...

VII SA/Wa 533/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-15

r. oraz 6 października 2016 r., [...]WINB odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odwołań wniesionych przez T. M., S. M., B. K., K. M., I. M...
zaskarżalności postanowień podejmowanych w szeroko pojętej kwestii zawieszenia postępowania stanowi, że zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia...

III SA/Łd 820/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

VI SA/Wa 888/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust...

VI SA/Wa 889/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1...

VI SA/Wa 887/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust...

VI SA/Wa 845/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 846/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 847/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

II SA/Gd 598/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego budowy obiektu budowlanego oddala skargę. Będąca przedmiotem niniejszej sprawy skarga A.na postanowienie Wojewódzkiego...
. skarżąca zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100