Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...

II SAB/Wa 481/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. S...
. z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

III OSK 4568/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

[..] marca 2020 r. znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
sprawy z wniosku G.R.-P. i W.P. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentów stanowiących podstawę lokalizacji i budowy urządzeń przesyłowych...

II SAB/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Okręgowego [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego...
[...] w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia P. z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

w W. na bezczynność W. G. prowadzącego działalność pod Firmą B z siedzibą w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 209/21...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie W.G....

II SAB/Op 60/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

informacji publicznej 1) zobowiązuje A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] do załatwienia wniosku T. H. z dnia 8 czerwca 2018 r. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego...
przez T. H. (zwanego dalej: skarżącym) jest bezczynność A Sp. z o.o. w [...] (dalej jako: Spółka, organ) w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Z przedłożonych...

II SAB/Bd 81/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-27

[...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. P. z dnia [...] września 2020 r. J. K., na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4, art. 50 § 1, art...
w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, poprzez...

II SAB/Wa 533/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Sprawiedliwości dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność organu...
rozpoznania jej wniosku z dnia [...] maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny...

IV SAB/Po 209/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-09

Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta do rozpoznania wniosku W. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. z dnia [...] września...
2021 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1 wyroku; 3...

II SAB/Wa 107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] stycznia 2021 r. T. P. (dalej także: 'skarżący...
w [...] (dalej także: 'Prezes SO' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100