Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1715/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Radomia w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że postępowanie wywołane skargą na bezczynność organu cechuje pewna specyfika...
o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia...

I OSK 1470/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

I OSK 1471/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewódzki...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

I OSK 1737/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Andrzejewo w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek nr (...) oraz unieważnienie tej umowy sprzedaży oddala...
Andrzejewo do rozpoznania wniosku A. G. i J. S. z dnia 15 czerwca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek...

II SAB/Kr 35/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

informacji publicznej; II. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [....] w K. na rzecz skarżącego I.K. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. II...
skarżącego o niemożności udostępnienia informacji żądanej w powyższym wniosku, ponieważ żądania w nim zawarte nie dotyczą informacji publicznej w myśl Ustawy o dostępie...

I OSK 844/10 - Wyrok NSA z 2010-08-18

Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną. 2. zasądza od Ministra Skarbu Państwa na rzecz Stowarzyszenia...
II SAB/Wa 192/09 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddalił skargę...

I OSK 1643/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

do informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż w dniu dnia 27 listopada 2008 r. J. K. zwrócił się do 'R. ' Spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, w której większościowym udziałowcem jest Gmina Miasta Radomia, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym we wniosku., W dniu 19...

I OSK 1501/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pytania sformułowanego w punkcie 2, w pozostałym zaś zakresie skargę odrzucił., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki...

I OSK 1736/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zamówień publicznych realizowanych na rzecz Gminy [...]przez firmę Transport Towarowy, Roboty Drogowe, Usługi...
i J. S. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązał Wójta Gminy [...] do rozpoznania wniosku A.G. i J. S. z dnia 15...

I OSK 1469/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100