Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 805/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok...

I OSK 837/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

udostępnienia informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...], i poprzedzającą ją decyzję Starosty...
z 16 maja 2011 r., Z.N. wniosła o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii pełnej treści decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów...

I OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1/ uchyla zaskarżony...
na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania...

I OSK 777/13 - Wyrok NSA z 2013-09-12

Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na rzecz...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy K. na bezczynność Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 604/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika...

I OSK 454/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Starosta [...] decyzją z dnia...

II SAB/Gd 101/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Mieszkańców Gminy na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę Powiatu do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenie Mieszkańców...
Gminy z dnia 28 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2...

I OSK 430/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Odwoławczego w N. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] lipca 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: Starosta N. decyzją z dnia...

I OSK 522/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] sierpnia 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: decyzją z dnia [...] czerwca...

I OSK 2662/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Rejonowego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę Wyrokiem z dnia 31 lipca 2012 r., sygn. akt II SAB/Łd 81/12...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w sprawie ze skargi S.M. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w B. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100