Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1556/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

24 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z 24 lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z 10 czerwca 2011 r...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

M.Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje M. Sp. z o.o. w P. do rozpatrzenia wniosku Z. S.A. z siedzibą w K. z dnia [...] lipca 2014...
na bezczynność M. w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] lipca 2014 r...

I OSK 2499/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

ze skargi M. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił...

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 10 września 2014r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Bd 19/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

ze skargi [...] Sp. z o.o. w P. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. w P. z dnia [...]r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych...

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P...
' ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., Pismem z dnia [...] maja 2014 r. skarżący zwrócił...

I OSK 722/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę; 2...
skargi S.M. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - zobowiązał Prokuratora Okręgowego...

II SAB/Wa 554/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej, w którym to wniosku domagał się udzielenia informacji na temat premii i nagród, które zostały przyznane 5 pracownikom Starostwa Powiatowego w P. w związku z akcją...

II SAB/Wa 603/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
[...] sierpnia 2013 r. w zakresie punktu 5 lit. 'f' i 'h', w którym to zakresie domagał się udzielenia informacji publicznej w postaci dokumentacji dotyczącej procedury...

I OSK 2515/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

. na bezczynność E.S.A. w G. Oddział w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 3 lipca 2013 r...
') z dnia 4 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. Jednocześnie Sąd stwierdził, że bezczynność nie miała...
1   Następne >   +2   +5   +10   100