Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1. zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju...
do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku...

IV SA/Po 1211/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-16

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony akt; 2. określa, że zaskarżony akt...
. adwokat P. P. zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w P. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wyroku Sądu Okręgowego w Z. G. z dnia [...] maja 2011 r...

II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18

w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. do wydania w terminie...
14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej II. zasądza od Miejskiego...

II SA/Kr 1198/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r. znak: ZRP 442 - 8/11/12/544 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

II SA/Kr 1194/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie oraz poprzedzającą...
. 10 ust. 1 przy zastosowaniu art. 4 pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198...

II SA/Kr 1192/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 przy zastosowaniu art. 4 pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 1737/12 - Wyrok NSA z 2012-10-09

'[...]' w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej...

II SA/Kr 1196/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...

II SA/Kr 1199/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...

II SA/Kr 1195/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r. znak: ZRP 442 -4/11/12/545 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100