Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1343/85 - Wyrok NSA z 1985-11-19

kryminalnym, rabunkowym. Przeto sam udział w zapewnieniu ładu i porządku publicznego, choć był oczywiście konieczny i wymagał podejmowania akcji z broną w ręku oraz powodował...
na wynik niniejszej sprawy. Z informacji nadesłanych przez Wydział Archiwum WUSW w W. /pismo z dnia 19 września 1984 r. 29 L.dz. XM-1667/84/, przez Wydział Kadr tego Urzędu...

II SA 602-613/84 - Wyrok NSA z 1985-03-08

powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/. Dla kategorii tej obowiązuje odległość 15,0 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, natomiast odległość...
dla osiedla P. Na teren ten został nawieziony gruz, który miał być wykorzystany do budowy zbiorników. W październiku 1981 r. spółdzielnia otrzymała informację Wojewódzkiego Biura...