Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 532/82 - Wyrok NSA z 1982-06-29

do kategorii zakładów użyteczności publicznej /zakładów administracyjnych, zakładów państwowych/, i ma przewidziane ustawą kompetencje m.in. w zakresie doboru i kształcenia...
informacja 'o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego wymagana...