Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 620/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-11-14

Za działalność zakazaną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1984 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową /Dz.U. nr 12 poz...
, oraz porządkowi publicznemu w jego otoczeniu, także wtedy, gdy takie zagrożenie nie zostało zawinione przez prowadzącego działalność, lecz jest niezamierzonym i ubocznym...

SA/Wr 728/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-12-28

, że według dodatkowo zebranych informacji skarżąca w dalszym ciągu zalega z opłacaniem należności podatkowych w wysokości 35.000 zł oraz składek ubezpieczeniowych w wysokości...
, ponieważ może ono nastąpić na podstawie informacji zebranych z urzędu. Językowa konstrukcja omawianego przepisu wprowadza decyzje podejmowane na jego podstawie do sfery uznania...