Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1183/88 - Wyrok NSA z 1989-02-20

'Samopomoc Chłopska' w G. wniosła o jej uchylenie, podając, że według posiadanych informacji wydanie zezwolenia nastąpiło po zasięgnięciu opinii właściwej komisji...
-polityczne, a także organy ochrony porządku publicznego, wypowiedziały się za utrzymaniem w powyższej restauracji sprzedaży alkoholu. Strona skarżąca zarzuciła ponadto...

I SA 110/89 - Wyrok NSA z 1989-04-24

mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób fizycznych, w którym został także zamieszczony budynek przy ul. D. 54. Zarządzenie zostało podane do publicznej...
najemców lokali w budynku. Wykaz osób ubiegających się o nabycie i osoby zakwalifikowane do nabycia omawianej nieruchomości ze szczególnym podaniem informacji dot. obecnych...

I SA 1104/88 - Wyrok NSA z 1989-02-24

i podlegałaby właściwemu kuratorowi. Do wniosku załączono statut szkoły, informację o nauczycielach, informację o budynku szkolnym i preliminarz budżetowy., Decyzją z dnia 20...
przez władze publiczne - ale odpowiadających minimalnym wymaganiom w zakresie nauczania, jakie mogą być ustalone lub zatwierdzone przez Państwo, jak również zapewnienia swym...