Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 1/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-31

Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. do załatwienia wniosku skarżącego...
Prokuratora Rejonowego P. [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jako podstawę żądania wskazał art. 2 ust. 1 i art...

I OSK 431/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

w W. na bezczynność P.A.R.P. w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza...
z dnia 17 maja 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., B..P.Sp. z o.o....

II SAB/Go 53/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-22

Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14...
do informacji publicznej dokumentów z akt podręcznych sprawy sygn. akt [...], a w szczególności dokumentów urzędowych, danych publicznych, sposobu załatwiania i przyjmowania spraw...

I OSK 678/11 - Wyrok NSA z 2011-07-21

[...] w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 20 grudnia 2010 r. sygn. akt...
II SAB/Łd 53/10, po rozpatrzeniu skargi W. B. na bezczynność Dyrektora Centrum [...] w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zobowiązał Dyrektora Centrum...

II SA/Kr 1455/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-22

[....] sierpnia 2010r. Z.N. wystąpiła na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z żądaniem udostępnienia informacji...
. poinformował Z.N. , że w ocenie Kolegium, żądana informacja publiczna stanowi informację przetworzoną w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ol 93/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-20

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła do Zarządu Województwa - Departament Zarządzania...
Programami Rozwoju Regionalnego, o udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie w siedzibie organu lub przesłanie na adres spółki kserokopii wskazanych dokumentów...

I OSK 976/11 - Wyrok NSA z 2011-08-09

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N.S. z dnia (...)października 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...
Odwoławczego w N. S. z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

II SAB/Po 61/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-20

na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym P. [...]w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. J. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w P. w osobie komornika M. R. w sprawie udzielenia informacji publicznej. Nadto wniósł...

II SAB/Wa 258/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy L. do rozpoznania wniosku T. Z. z dnia 27 maja 2011 r. o udostępnienie informacji...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia 27 maja 2011 r. T. Z. wystąpił do Urzędu Gminy w L. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. podania...

II SA/Wa 1492/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia...
Nadzoru Finansowego poinformowała wnioskodawcę, iż żądana informacja publiczna nie może zostać udostępniona w sposób i w formie wnioskowanej ze względu na fakt, iż zachodzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100