Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1326/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
instancji. W dniu 6 czerwca 2013 r. J. P. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem S. P., który legitymuje...

I OSK 1175/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania...
przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego ma istotne znaczenie dla oceny jej wniosku, a także całkowite oderwanie tego przepisu, a co za tym idzie podstawy prawnej...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

decyzja Wójta Gminy M. z [...] grudnia 2019 r. orzekająca o przyznaniu R. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad K. S. w kwocie [...]zł...
, że z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego decyzją [...]/[...], Działający...

III SA/Gd 24/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-19

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 18 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta...
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959) odmówił S. W. B. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

IV SA/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-15

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza P...
świadczenia., W dalszej części uzasadnienia organ po przytoczeniu treści przepisów prawa wskazał, że przesłanką warunkującą przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Po 1229/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 17 stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
jako 'Prezydent') z dnia (...) października 2013 r., (...) w sprawie odmowy przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2013/2014., Powyższe...

II SA/Lu 1208/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 2 lipca 2013r. Z. C...
. złożył wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad niepełnosprawną matką F. C...

I SA/Wa 2445/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...]; 2. stwierdza...
[...] z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w sprawie odmowy przyznania E. M. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących...

II SA/Sz 1317/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Burmistrza z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., Powyższa...

II SA/Bd 769/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

), to jednak nie można było przyznać specjalnego zasiłku opiekuńczego, albowiem w przypadku wnioskodawczyni nie wystąpił bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między rezygnacją z pracy a potrzebą...
zatrudnienia, inaczej niż ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest przesłanką pozwalającą przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdyż w tym ostatnim...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100