Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

IV SA/Po 156/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

do miejscowości G. gm. M. pow. Puławy woj. lubelskie, gdzie przebywał do końca wojny. 'Ojciec za obronę polskości miał zostać rozstrzelany przez specjalny pluton egzekucyjny...
s.173). Nie sposób wyprowadzać z tego wniosku o niedopuszczalności prowadzenia dowodów z zeznań świadków przed organami administracji w sprawach o zasiłek przedemerytalny...