Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Ol 145/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-14

(dalej jako: PUP) w dniu '[...]'r. Oświadczyła, że od dnia '[...]'r. do dnia '[...]'r. otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad ojcem Z Z, obecnie...
, łącznie przez okres co najmniej 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

IV SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-19

mu specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką od 01.11.2014 r. do 31.10.2018 r. Ze względu na stan zdrowia wymagający specjalistycznej opieki...
, a o tym fakcie powiadomiono organ. Prezydent Miasta C. decyzją z [...]r. uchylił w całości decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 01.11.2017 r...

I OSK 3387/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

., z którego wynika, że pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką M. S., nieprzerwanie w okresie od 1 listopada 2014 r. do 28 czerwca 2018 r., a utrata...
. ustawy, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

II SA/Wa 1604/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-25

wynika, że w okresie uprawniającym do zasiłku M. G. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym bratem w okresie od [...] lutego 2017 r...
, że warunkiem zaliczenia okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego do okresu uprawniającego do zasiłku jest konieczność spełnienia dwóch przesłanek, bezrobotny musiał...

III SA/Gl 92/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

załączyła zaświadczenie z MOPS o pobieraniu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego, oświadczenie o opiekowaniu...
dla bezrobotnych. Potwierdza powyższe zaświadczenie o pobieraniu od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...

II SA/Wa 94/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

organu kwestią sporną w sprawie jest data utraty statusu bezrobotnego przez skarżącą z powodu wstecznego nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Strona...
postępowania uważa, że utrata statusu z dniem [...] kwietnia 2016 r. jest zbyt późna w stosunku do daty przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego i powoduje rażące...

III SA/Kr 233/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

, ponieważ pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawną matką A. B. Zasiłek pobierany był przez skarżącą w okresie...
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wymaganych 365 dni zalicza się również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Op 330/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-18

. i o odmowie przyznania prawa do zasiłku w związku z faktem, że utrata prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie nastąpiła w związku ze śmiercią osoby nad którą sprawowana...
dni' wlicza się również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

II SA/Wa 1155/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

r., specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką na okres od [...] listopada 2018 r. do [...] października 2019 r. Jednakże wypłata...
. sprawował opiekę nad mamą do dnia umieszczenia jej w Domu Pomocy Społecznej, tj. do dnia [...] lipca 2019 r. i nie utracił prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z powodu...

II SA/Wa 2161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

ponad 365 dni okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do odwołania T. P. dołączyła decyzję Starosty Powiatu W. nr [...]., Wojewoda [...] w decyzji wskazanej...
, do 365 dni uprawniających do przyznania prawa do zasiłku zalicza się okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli jego utrata nastąpiła z powodu śmierci...
1   Następne >   +2   6