Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Go 855/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

J.K.. Jednocześnie wniosła o uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Prezydent Miasta decyzją...
roku, a ponadto składająca wniosek ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Samorządowe Kolegium Odwoławczego decyzją z dnia [...] lipca 2020 r...

II SA/Go 85/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-10

, w którym wskazano, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art...
prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku...

II SA/Go 185/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-15

do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa...
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku...