Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Bd 1094/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić sporządzenia...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem nadanymi w dniu 6 lutego 2014 r. skarżąca...

II SA/Bd 606/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem nadanym w dniu 21 sierpnia 2013r. skarżący wniosła...

III SA/Kr 1617/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-11

2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 17 marca...
odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem złożonym osobiście w Sądzie w dniu 31 marca 2016 r. E. D. wniosła o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku...

II SA/Rz 1254/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-16

., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego -postanawia- odmówić sporządzenia uzasadnienia. K. F. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. Nr [...] o odmowie przyznania wyżej wymienionej świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1.01.2014 r. do 31.10.2014 r., W przedmiotowej sprawie...

II SA/Bd 917/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...
opiekuńczego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Na rozprawie dnia 30 października 2013 r., na którą skarżąca nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona o terminie...

IV SA/Gl 575/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-17

niejawnym sprawy ze skargi J.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii...
24 stycznia 2017 r. oddalił skargę J.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 2...

IV SA/Gl 964/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii...
R.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem nadanym w dniu 5 listopada 2014 r...

IV SA/Po 228/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-13

niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2017r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2017r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia 5 czerwca 2017r. skarżący wniósł o sporządzenie...

III SA/Kr 807/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-05

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia Pismem z dnia 27 października 2014 r. (data...