Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

[...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego oddala skargę Zaskarżonym aktem, Prezes Rady Ministrów - na podstawie art. 82 ust. 1...
emerytalna' - po rozpoznaniu wniosku p. K. G., zwanego dalej 'Wnioskodawcą', w sprawie przyznania mu emerytury specjalnej, odmówił przyznania świadczenia specjalnego...