Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Gd 752/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-29

Odwoławczego z dnia 12 października 2016 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta, które były wydane w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego zdaniem wydana...
z dnia 6 września 2016 r. (nr [...]), którymi to organy administracji orzekły o odmowie przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyrok ten został wydany...

IV SA/Gl 1071/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-14

oraz w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. Skarżący domagał się przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką S. P., W piśmie z dnia...