Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Ke 9/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-07-19

jej orzeczenie o niepełnosprawności. Mąż, który był jej opiekunem stracił prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioskodawczyni oczekuje na wydanie nowego...
orzeczenia, a jej mąż ponownie ubiega się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszyscy troje utrzymują się ze świadczeń z pomocy społecznej: zasiłku: stałego, okresowego...

II SA/Ke 523/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-16

formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe razem z matką. Skarżący pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1477 zł, a jego matka otrzymuje...
tej skarżący wskazał, że utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł, a więc deklarował znacznie niższy dochód miesięczny niż obecnie. W świetle...