Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 266/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego., § 5 ust. 9 uchwały stanowi, że dodatek motywacyjny nie przysługuje dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi: 1...
oraz za okresy, za które przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego zostały uregulowane przez Ustawodawcę w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela...

I OSK 2081/14 - Wyrok NSA z 2016-02-03

zobowiązani byli zapewnić także dwaj bracia skarżącego (zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka...
od dnia 25 maja 1991 r., a zatem w czasie, gdy, jak obecnie twierdzi, stale pracował w gospodarstwie rolnym) i pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie od dnia 18...

II SA/Wa 1887/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

na terenie tego gospodarstwa bracia skarżącego (zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka...
[...] maja 1991 r., a zatem w czasie, gdy, jak obecnie twierdzi, stale pracował w gospodarstwie rolnym) i pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie od dnia [...] czerwca...

IV SA/Wr 372/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

ust. 3 uchwały, Rada postanowiła, że dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłat wynagrodzenia i nie łączy się z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego...
, wychowawczej i opiekuńczej oraz jakością świadczonej pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć przyznawany jest dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny...

II SA/Wa 851/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

, że M. C. jest osobą długotrwale bezrobotną bez prawa do zasiłku. Przewlekle choruje. Mieszka sama. Sporadycznej pomocy w zakupie leków czy opłatach mieszkaniowych udziela...
jej córka zamieszkała oddzielnie. Pomocą ze strony Ośrodka objęta jest od dnia [...] października 2015 r. Pomoc udzielana jest w postaci zasiłku okresowego z powodu...