Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

na media, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty, decyzję w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego żony., Mając...
zasiłku pielęgnacyjnego Skarżącemu do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

waloryzacji renty, decyzję ustalającą mężowi Skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego., Mając na względzie powyższe zważono...
Strony do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I SA/Ol 729/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznaniu jego żonie specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jego zdaniem potwierdza, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji...
się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na żonę. Do pisma załączono dwie decyzje MOPS z dnia '[...]' i z '[...]' o nr: '[...]' przyznające skarżącemu specjalny...

I SA/Gl 788/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-18

specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią oraz renty babci. Skarżący zaznaczył, że jego babcia jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym...
skarżącego korzysta z pomocy społecznej, na którą składa się: wspomniany wcześniej specjalny zasiłek opiekuńczy ([...] zł), zasiłek okresowy, który od początku bieżącego...

III SA/Łd 79/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

[...] wydana w dniu [...] przez Burmistrza K. o przyznaniu D. S. na okres od 17 stycznia 2017r. do 31 października 2017r., specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520,00 zł...
pielęgnacyjnego do dnia 31 stycznia 2022r.,, c) decyzji Burmistrza K. z dnia 7 lutego 2018r. o przyznaniu żonie skarżącego - D. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego,, d) decyzji...

III SA/Wr 1205/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Ośrodka Pomocy Społecznej w S. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie, emerytura matki w wysokości...
przy tym, że skarżącemu został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie. Matka skarżącego pobiera emeryturę w wysokości [...]zł netto miesięcznie, natomiast...

V SA/Wa 982/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, zaś jej mąż otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymuje dodatek mieszkaniowy...
1   Następne >   +2   5