Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1331/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

2016 r. i dołączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe z S. C., będącą jego rodziną zastępczą. Skarżący pobiera specjalny zasiłek...
opiekuńczy w wysokości 520 zł. miesięcznie, z tytułu sprawowania opieki nad S. C. (przyznany od 1 stycznia do 31 października 2016r.). S. C. otrzymuje rentę w wysokości...

IV SA/Wa 1330/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

prowadzi gospodarstwo domowe z S. C., będącą jego rodziną zastępczą. Skarżący pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. miesięcznie, z tytułu sprawowania...

II SA/Gd 153/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-14

skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, renta socjalna wypłacana jej małżonkowi w kwocie 745,23 zł oraz renta przyznana jej teściowi z tytułu...