Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 587/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-14

zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad matką w wysokości 520 zł miesięcznie., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Stosownie do art. 243 §1 ustawy...
) oraz zasiłek jej syna (520 zł). W druku formularza zaznaczono, że uzyskiwany dochód pomniejszany jest o potrącenie komornicze w wysokości 400 zł; koszty utrzymania...

II SA/Gl 587/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-06

[...] r. - [...] r.); bankowy dowód wypłaty 1050 zł oraz kopię decyzji przyznającej jej synowi - J. W. specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki...
nie posiadają żadnego innego majątku. Źródłem utrzymania się strony i jej syna są dochody z emerytury (1450 zł netto miesięcznie) oraz zasiłek jej syna (520 zł). W druku...

II SA/Po 1036/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-17

, poz. 440 ze zm.). Otóż, w razie niedostatku lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, strona może ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego lub specjalnego...
zasiłku celowego na pokrycie niezbędnej potrzeby bytowej w zakresie sfinansowania usługi w postaci pomocy w terminowym udostępnianiu pojemnika na odpady przy granicy posesji...