Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 706/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

, że nie jest ubezpieczona w systemie ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, ponieważ pobierała zasiłek opiekuńczy oraz nie założyła...
i pominięcie, że Skarżący pozostawał w niewiedzy, że fakt pobierania specjalnego zasiłku w okresie od [...].11.2017 do [...].10.2018 r. wykluczy go z możliwości ubezpieczenia...

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

na zasiłki celowe z przeznaczeniem np. na zakup opału, leków, środków opatrunkowych oraz mleka dla dzieci wymagających specjalnej diety, czy też przyznanie usług...
opiekuńczych. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej MOPS jest trudna sytuacja gospodarcza oraz uwarunkowania demograficzne miasta, co przekłada się na zwiększenie liczby...