Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 6 kwietnia 2014 r. K. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem W. Z., Na podstawie przesalanych pism przez K. Z., wyodrębniono jej skargi...

II SAB/Go 83/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-24

[...] lutego 2016 r. (data nadania) od wydanej przez organ decyzji z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w sprawie domowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. złożył w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 w związku ze sprawowaną opieką...

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Odwoławczego w [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2...
postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) orzekł o odmowie przyznania A. W. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na Z. W., wobec...

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Złożył również formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z wymaganymi...
o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu zażalenia zaznaczył, że ponad dwa miesiące czeka na wydanie decyzji merytorycznej w sprawie złożonego wniosku...

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

I OSK 3272/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

III SAB/Gd 34/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-09

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić...
Burmistrza z dnia 14 lutego 2020 r. nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący wniósł też o stwierdzenie przewlekłości...

II SAB/Rz 6/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-06-01

rozpatrzenia ponaglenia wniesionego przez skarżącą na niezałatwienie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawy o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego; - przewlekłego...
sierpnia 2021 r. nr ŚS-R.5131.3.006737.2021.43489.JSZ, wydanej w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;, 2. bezczynność i przewlekłe rozpatrzenia odwołania...

I OSK 3285/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25...
1   Następne >   +2   4