Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OSK 1175/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania...
przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego ma istotne znaczenie dla oceny jej wniosku, a także całkowite oderwanie tego przepisu, a co za tym idzie podstawy prawnej...

I SA/Wa 473/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym S.K., który legitymuje się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności...

I OSK 3835/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

Odwoławczego w Ostrołęce z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Łyse z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...]., Wyrok zapadł na tle...

II SA/Łd 359/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-18

także przesłanka negatywna, bowiem D.I. pobierała specjalne zasiłki opiekuńcze. Odnosząc się do twierdzenia D.I., że gdyby organ pierwszej instancji działał zgodnie...
z literą prawa i wiedziałaby o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna nie musiałaby wnioskować o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest świadczeniem mniej...

III SA/Kr 882/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-30

specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką z chwilą otrzymania decyzji o przyznaniu jej świadczenia pielęgnacyjnego., Specjalny zasiłek opiekuńczy...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952) ., Jako drugi powód odmowy organ wskazał na fakt , że skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, co w świetle at. 17 ust. 5 pkt...

II SA/Łd 904/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-10

wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. 'b' u.ś.r. polegającą na pominięciu celów ustawy i przyjęciu, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi...
kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Lu 937/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-01

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną...
. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. F. [...] r. znak: [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego W. B. w związku z opieką...

VIII SA/Wa 9/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
na posiedzeniu niejawnym odwołania Z. S. od decyzji Wójta Gminy C. z dnia [...] września 2017 roku, nr [...] przyznającej Z. S. specjalny zasiłek opiekuńczy na Z. C. w kwocie...

II SA/Po 191/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-06

wniosła o uchylenie z dniem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego decyzji uprawniającej do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia [...] 2017 r. nr [...] wydaną...
do 30 czerwca 2013 r., następnie zaś wygasło z mocy prawa. W związku z powyższym D. L. 17 czerwca 2013 r. wniosła o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzją...

II SA/Op 302/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

pielęgnacyjnego, a drugi o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; oba w związku z opieką nad matką A. W. ur. [...] i legitymującą się orzeczeniem o znacznym...
o przyznaniu J. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r., w związku z opieką...
1   Następne >   +2   +5   +10   60