Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy nad matką od dnia 1 listopada 2020r do dnia 31 października 2021r. , co oznacza, że nie została spełniona również przesłanka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

II SA/Bd 516/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-07

do specjalnego zasiłku opiekuńczego (od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r.), co uniemożliwia przyznanie wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego., W odwołaniu od powyższej decyzji...
skarżącemu wyboru świadczenia korzystniejszego (świadczenia pielęgnacyjnego) z uwagi na przyznanie wcześniej specjalnego zasiłku opiekuńczego. Strona wniosła o uchylenie...

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

pełnomocnika o: 1) złożenie oświadczenia, że A. J. została poinformowana o konieczności rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o konieczności podjęcia...
przez wnioskodawczynię decyzji, czy zamierza pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; 2) złożenie oświadczenia, czy są inne osoby spokrewnione w pierwszej...

III SA/Gd 529/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. Ż. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1stycznia 2014r. do 30 kwietnia...

II SA/Rz 424/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem. We wniosku skarżąca zawarła oświadczenie o rezygnacji z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu spełnienia wszystkich pozostałych...

III SA/Kr 1450/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-23

: 'w przypadku wydania decyzji przyznającej w/w świadczenie pielęgnacyjne z dniem jej wydania wnoszę o uchylenie decyzji dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
z dniem przyznania mi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mój mocodawca rezygnuje z przysługującego mu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją...

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

II SA/Bd 19/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem K. A. oraz przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, bowiem K...
. okoliczność przyznania skarżącej decyzją z dnia [...] listopada 2020 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od [...] listopada 2020 r. do [...] października...

IV SA/Po 758/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

w L. z dnia [...] maja [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] Burmistrz Gminy R...
' odmówił I.S-K (dalej jako 'skarżąca') świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji przedstawił stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100