Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 443/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

ze skargi B. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Burmistrza O. przez Zastępcę Burmistrza O., orzekającą o odmowie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Po 1026/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia I. Przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie...
w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej...

II SA/Bd 829/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z uwagi na brak spełnienia warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
się o 'przedłużenie' specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, która ukończyła 90 lat i pobiera rentę chorobową z tytułu niepełnosprawności. Dodał...

II SA/Bd 794/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-22

. sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją...
z [...] maja 2013 r. Burmistrz N. odmówił J. L. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką - M. L...

II SA/Bd 769/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

), to jednak nie można było przyznać specjalnego zasiłku opiekuńczego, albowiem w przypadku wnioskodawczyni nie wystąpił bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między rezygnacją z pracy a potrzebą...
zatrudnienia, inaczej niż ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest przesłanką pozwalającą przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdyż w tym ostatnim...

II SA/Bd 1003/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

Prokuratury Rejonowej w G. M. L. sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1...
[...] nr [...] Prezydent G., po rozpatrzeniu wniosku K. Z. z dnia [...] o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem R. Z., legitymującym...

III SA/Gd 772/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad matką L. W., legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioskodawca wskazał...

II SA/Po 903/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. Nr [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką B. J., utrzymał w mocy...

II SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Gminnego...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką N. P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta...

II SA/Go 821/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-07

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, że w celu zachowania ciągłości wypłat celowym jest złożenie wniosku o to świadczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   67