Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 248/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-05

oraz korzystanie z usług opiekuńczych, jako zasadne organ odwoławczy przyjął przyznanie stronie specjalnego zasiłku celowego. Odnosząc się do wysokości przyznanego...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę. . Decyzją z dnia 29 września 2011 r...

I OSK 1065/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

celowy lub specjalny zasiłek celowy, a także pomoc w postaci nieodpłatnych posiłków w Dziennym Domu Pobytu oraz pomoc w formie nieodpłatnych usług opiekuńczych...
, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T.R. specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, środków higienicznych, leków i opłaty w wysokości 40 zł...

II SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę. Decyzją z dnia 30 grudnia 2011 r...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm. ) przyznał T. R. specjalny zasiłek celowy w kwocie 30 zł z przeznaczeniem...

II SA/Lu 924/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-23

jej łącznie 3058 zł, w tym w postaci świadczeń na zakup żywności, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych., Organ wskazał również, że świadczenie przyznawane...
w drugiej połowie 2011 r. wypłacono jej łącznie 3058 zł, w tym w postaci świadczeń na zakup żywności, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych., Ocena organów...

II SA/Lu 215/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-19

żywności, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych., Ocena organów administracji, które stwierdziły, że sytuacja życiowa skarżącej nie stanowi szczególnie...
. W. specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup lekarstw, środków higieny i sanitarnych., W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że wnioskiem z dnia 19...

II SA/Po 462/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-29

, że rodzina odpłatnie korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych dla [...] W., na co [...] [po] przedłożeniu rachunków przyznawane były zasiłki celowe specjalne...
Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K...

II SA/Op 536/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T. R. specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, odzieży, środków...
. Wskazał jednak, że na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy, specjalny zasiłek celowy przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby przekracza kryterium...

I OSK 1242/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

do samodzielnej egzystencji oraz korzystanie z usług opiekuńczych, jako zasadne organ odwoławczy przyjął przyznanie stronie specjalnego zasiłku celowego. Odnosząc...
, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T. R. specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, środków higienicznych, leków i opłaty w wysokości 60...

II SAB/Lu 65/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-04

Pomocy Społecznej w [...] - działając z upoważnienia Wójta Gminy [...] - wydał decyzję Nr [...] odmawiającą przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku celowego...
wnioskami. Pierwszy dotyczył przyznania świadczeń w postaci zasiłku okresowego na opłacanie pomocy osób drugich oraz specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału...

I OSK 1064/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

opiekuńczych, jako zasadne organ odwoławczy przyjął przyznanie stronie specjalnego zasiłku celowego. Odnosząc się przy tym do kwestii spornej dotyczącej wysokości przyznanego...
z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T.R. specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, odzieży, środków higienicznych, leków i opłat w wysokości 60 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   12