Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

I OSK 1213/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Odwoławczego w Radomiu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 stycznia...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Samorządowe Kolegium...

II SA/Op 421/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-24

Odwoławczego w Opolu z dnia 29 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Przedmiotem skargi, wniesionej...
w mocy decyzję Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2015 r., nr [..], w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. H. S. wystąpił...
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną - R.S., która zgodnie z orzeczeniem...

III SA/Gd 24/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-19

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 18 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta...
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959) odmówił S. W. B. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I OSK 998/14 - Wyrok NSA z 2015-11-20

. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Sz 160/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-18

ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] o odmowie od [...] r. przyznania Z. S. - prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad J. S...

II SA/Sz 1276/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S...
.) odmówił I.K. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad mężem M.K. na okres od dnia 1 maja 2014 r. na stałe., W uzasadnieniu organ podał...

VIII SA/Wa 815/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
: 'skarżący') utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta R z [...] lipca 2013 r., znak: [...], odmawiającą przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

I OSK 809/14 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia [...] sierpnia 2013r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   60