Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 418/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

o jego przyznanie. Do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który jednak nie mógł się odbyć...
w urzędzie pracy strona udokumentowała okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. Przedłożyła ponadto...

II SA/Ol 145/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-14

(dalej jako: PUP) w dniu '[...]'r. Oświadczyła, że od dnia '[...]'r. do dnia '[...]'r. otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad ojcem Z Z, obecnie...
, łącznie przez okres co najmniej 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

IV SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-19

mu specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką od 01.11.2014 r. do 31.10.2018 r. Ze względu na stan zdrowia wymagający specjalistycznej opieki...
, a o tym fakcie powiadomiono organ. Prezydent Miasta C. decyzją z [...]r. uchylił w całości decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 01.11.2017 r...

II SA/Rz 781/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-10-02

, czy też kolejno nad każdym z nich, i przez cały ten okres pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy raz na matkę raz na ojca, a prawo do tego świadczenia ustało w związku ze śmiercią...
, iż skarżąca pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na matkę w okresie od 28 maja 2015 r. do 31 maja 2018 r. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła z powodu upływu...

I OSK 3387/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

., z którego wynika, że pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką M. S., nieprzerwanie w okresie od 1 listopada 2014 r. do 28 czerwca 2018 r., a utrata...
. ustawy, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

II SA/Rz 1095/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-03

: [...], z którego wynika, iż w okresie od 13 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r., oraz od 23 listopada 2018 r. do 26 maja 2019 r. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy...
w związku z opieką nad bratem,, - decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. znak: [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego od 23 listopada...

II SA/Wa 1604/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-25

wynika, że w okresie uprawniającym do zasiłku M. G. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym bratem w okresie od [...] lutego 2017 r...
, że warunkiem zaliczenia okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego do okresu uprawniającego do zasiłku jest konieczność spełnienia dwóch przesłanek, bezrobotny musiał...

III SA/Gl 92/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

załączyła zaświadczenie z MOPS o pobieraniu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego, oświadczenie o opiekowaniu...
dla bezrobotnych. Potwierdza powyższe zaświadczenie o pobieraniu od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...

II SA/Po 760/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-15

swoja sytuację rodzinną i zaznaczyła, iż od 2015 roku zajmowała się schorowaną siostrą i matką. Od dnia 01 stycznia 2015 r. A. D. otrzymywał specjalny zasiłek opiekuńczy...
dni naliczanych do prawa do zasiłku zalicza się również okresy: pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

przed zarejestrowaniem , tj. od 11 września 2017 r. do 11 marca 2019 r., pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy od dnia 11 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r...
w/w ustawy do 365 dni , o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   9