Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

I OW 311/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

VII i VIII oraz w formie specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. Ostatni wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 9 lipca 2019 r...
Gminy Ch[...] skorzystali z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ch[...] na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2019 r. w przedmiocie zasiłku z programu wieloletniego na miesiące...