Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 259/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-07

[...], Nr [...], w sprawie odmowy przyznania G. Ł. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na J. Ł., W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że warunki...
ubiegania się o omawiane świadczenie. Zgodnie z tym przepisem specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli m.in. członek rodziny osoby sprawującej opiekę...

III SA/Kr 348/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-02

. nr [...] umorzył w całości postępowanie w sprawie ustalenia prawa M. S. do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w okresie od 12 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r...
decyzją ostateczną, którą odmówiono M. S. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2013 r., W uzasadnieniu decyzji organ...

I SA/Wa 2677/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta M. z dnia [...] lipca 2013 r...
odwołania D. P. od decyzji Burmistrza Miasta M. z dnia [...] lipca 2013 r. odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia...

I OSK 1920/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i decyzję...
skargę S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] wrzesnia 2013 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok wydany został...

II SA/Po 196/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-05

Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P...
. nr [...], po rozpatrzeniu odwołania D. B. od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia [...] 2013 r. [...] o odmowie przyznania D. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

II SA/Ol 425/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-06-23

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Z przedstawionych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
I instancji) z dnia 17 lutego 2015r., odmawiającą przyznania odwołującej się specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką H. Z., Organ II instancji...

II SA/Bd 463/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-11

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
, poz. 1071 ze zm.) odmówił J. O. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Sz 1315/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r., nr [....]. Decyzją z dnia [...], wydaną...
M. J. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną żoną - N. J., Powołując się na art. 16a ustawy o świadczeniach...

II SA/Op 7/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

., nr [...], organ pierwszej instancji przyznał stronie specjalny zasiłek opiekuńczy w celu sprawowania stałej opieki nad jej matką, legitymującą się orzeczeniem o znaczym...
dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wniosła również o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej...

II SA/Go 681/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
nie podlega wykonaniu. Wnioskiem z [...] stycznia 2013r. A.Z. wystąpił do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100