Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gl 1275/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-27

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. P. S. (dalej: 'skarżący') w dniu 19 czerwca 2020 r. złożył...
w Ośrodku Pomocy Społecznej w J. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką - J. S...

IV SA/Wr 614/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na K. Sz., W uzasadnieniu decyzji podano, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. osoby...

I SA/Wa 2663/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie...
., nr [...] o odmowie przyznania W. M. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad matką A. M., Organy...

I SA/Wa 2706/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie...
2013r., nr [...] o odmowie przyznania D. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad matką...

I SA/Wa 3027/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe...
., nr [...] o odmowie przyznania A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad matką A. W., Organy...

I SA/Wa 3070/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie...
., nr [...] o odmowie przyznania A. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad matką W. B...

I SA/Wa 2671/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...
. Z. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad babcią H. P., Organy orzekające w sprawie stwierdziły...

I SA/Wa 2410/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie...
., nr [...] o odmowie przyznania J. R. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i koniecznością opieki nad matką D.P....

II SA/Gl 1310/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-10

do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką. Nadmieniono, że strona oświadczyła we wniosku, iż w momencie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnosi...
o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zdaniem organu nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w ustawie o świadczeniach...

IV SA/Wr 340/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-22

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W związku zaś z tym, że skarżąca miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,, • naruszenie prawa materialnego tj. art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez jego błędną wykładnię...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100