Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Gminnego...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką N. P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta...

II SA/Sz 1184/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...]. Prezydent Miasta decyzją...
decyzji - po rozpatrzeniu wniosku odmówił T. K. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz: - K. H. K. w okresie od [...], Z ustaleń organu pierwszej...

II SA/Sz 1276/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S...
.) odmówił I.K. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad mężem M.K. na okres od dnia 1 maja 2014 r. na stałe., W uzasadnieniu organ podał...

II SA/Po 902/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona...
nad niepełnosprawnym mężem., Wnioskodawczyni, bowiem bezpośrednio przed wystąpieniem z wnioskiem o specjalny zasiłek opiekuńczy, pobierała w okresie od 1 sierpnia 2011r...

II SA/Ol 1042/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-13

z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2/ orzeka...
r., Następnie, decyzją z dnia 24 czerwca 2013 r., organ pierwszej instancji odmówił wnioskodawcy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę, Z.R. W uzasadnieniu...

II SA/Go 821/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-07

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, że w celu zachowania ciągłości wypłat celowym jest złożenie wniosku o to świadczenie...

II SA/Sz 1281/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 267), odmówił H. S. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad żoną T. S...

II SA/Go 917/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. I.P. złożyła w organie pierwszej instancji wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Łd 207/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

roku sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
Rodzinie w S. z dnia [...] r. znak: [...] przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art...

II SA/Bk 334/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-22

jest beneficjentką specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z opieką nad matką - H. S., na mocy ostatecznej decyzji z dnia [...] września 2019 r...
opiekuńczego. Natomiast stosownie do art. 27 ust. 5 ustawy, w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego - przysługuje...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100