Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 273/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Burmistrz Miasta i Gminy decyzją znak: [...] z dnia [...] 2013 r. odmówił przyznania M. M. świadczenia opiekuńczego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu...

III SA/Kr 1516/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następujących okolicznościach: w dniu 9 lipca 2013 r. B. S. (dalej: skarżąca...

III SA/Gd 642/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania D. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem - Z. K...

III SA/Gd 647/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. G. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Po 899/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa...
) - odmówił przyznania D. I. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem M. K...

III SA/Gd 640/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia 13...
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania Cz. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2012/2013 w związku ze sprawowaniem...

III SA/Gd 641/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta z dnia...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania K. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem...

IV SA/Po 199/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-06

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją z [...].11.2019r., nr [...], wydaną...
31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy...

I OSK 3835/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

Odwoławczego w Ostrołęce z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Łyse z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...]., Wyrok zapadł na tle...

III SA/Kr 1498/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-22

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala. Wójt Gminy decyzją z dnia [...] 2013 r. nr: [...] orzekł z wniosku K...
. W. o odmowie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem. Jako postawę prawną decyzji wskazano art. 16a ustawy z dnia...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100