Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 294/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-05-24

spełniała też pozytywną przesłankę tej czynności, którą jest 'bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia'. Ponieważ organ gminy, który podjął kwestionowaną uchwałę...
, jak i przystąpienia do przetargów, których przedmiotem jest ustalenie stawki czynszu za lokale podlegające wynajmowi na działalność gospodarczą., Ograniczenie zdolności do czynności...