Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Rz 203/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-04

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 187.289,00 zł, uchylił w całości decyzję organu podatkowego I instancji i ustalił zryczałtowany podatek dochodowy od osób...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. w wysokości 164.710,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał...

I SA/Po 551/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2004 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

II FSK 1664/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
Skarbowej w B. ustalił J.D. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Po 550/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2003 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

II FSK 1656/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Jako podstawę prawną...

I SA/Op 277/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-26

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 29.11.2010r....
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. oraz nadpłatę z dnia 11.04.2007r. w kwocie 201 zł wynikającą z zeznania PIT-36 za 2006r...

I SA/Gd 985/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia zawiesić...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały...

I SA/Po 698/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-27

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. oddala...
dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r., Decyzją z dnia 9 października 2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. ustalił H. B...

I SA/Po 836/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-02

Skarbowej z dnia [..] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. oddala...
. - dalej w skrócie: 'updof'), ustalił Z. G. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2003 w kwocie...

I SA/Po 699/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-27

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. oddala...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w kwocie [...]. W uzasadnieniu podniesiono, iż H. B. poniósł w 2004 r. następujące wydatki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100